Aller au contenu principal

Partners

Oxalis Consult helpt klanten om bij te blijven, uitdagingen op te lossen en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en een nieuw dienstenlandschap.

VLAIO
KMO-portefeuille,

Oxalis Consult heeft als geregistreerde dienstverlener van de KMO-portefeuille vele tientallen KMO's begeleidt in gesubsidieerde trajecten. 

  • Advies       DV.A249636
  • Opleiding   DV.O249635

Wij richten ons op onderstaande toekomstgericht thema's:

  • Bedrijfsstrategie: de koers en structuur bepalen van je onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn ondernemingsplan, bedrijfsoverdracht, SWOT-analyse, ... 
  • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van software en onlinetoepassingen
  • Innovatie: nieuwe technieken of inzichten invoeren als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
  • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van je onderneming ontwerpen om een doelmatige en goed functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van de kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; competentiebeleid; evaluatie- en functioneringsbeleid
VOV en Opleidingscheques,

Oxalis Consult beschikt over een kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie. Onze opleidingen, die gericht zijn op algemene arbeidsmarktcompetenties en die zijn opgenomen in de opleidingsdatabank, geven recht op Vlaams Opleidingsverlof en opleidingscheques

 

Loopbaanbegeleiding,

Oxalis Consult begeleidt veel professionals in hun loopbaan en dit tot hun grote tevredenheid. Isabelle Stubbe en Philip Oosterlinck gebruiken de Profil'INC om de coachees inzicht te geven in hun talent en groeimogelijkheden en om onderbouwde keuzes te maken.

Kwaliteitsregistratie WSE Vlaanderen: KDB000000012

Levenslang leren,

Oxalis Consult promoot het Learning Management System Talent LMS via het affiliate programma van Epignosis. 

Neurosciences,

Oxalis Consult is lid van CEBMA, het Centrum voor Evidence-Based Management (CEBMa), de leidende autoriteit op het gebied van evidence-based practice in de domeinen van management en leiderschap. Oxalis doet een beroep op CEBMa om haar inzicht te vergroten in hoe een op bewijs gebaseerde benadering mensen in organisaties helpt betere beslissingen te nemen.