Aller au contenu principal

Partners

Oxalis Consult helpt klanten om bij te blijven, uitdagingen op te lossen en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en een nieuw dienstenlandschap.

VLAIO
KMO-portefeuille,

Oxalis Consult begeleidde al vele tientallen KMO's in gesubsidieerde trajecten. Onze registratienummers van de KMO-portefeuille zijn:

  • Advies       DV.A249636
  • Opleiding   DV.O249635

Ons advies en opleidingen richten zich op de toekomstgericht thema's van de KMO-portefeuille: bedrijfsstrategie, personeelsmanagement en duurzaamheid.

  • Bedrijfsstrategie: omvat ondersteuning om de koers en structuur van je onderneming te bepalen in functie van haar strategische bedrijfsdoelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn een strategie en cultuurverandering, een duurzaam ondernemingsplan, een bedrijfsoverdracht, een herstructurering, een SWOT-analyse, ... 
  • Personeelsmanagement: omvat ondersteuning om het personeelsbeleid van je onderneming te ontwerpen met het oog op een doelmatige en goed functionerende arbeidsorganisatie, een goede algemene werking van de kmo met betrekking tot één van de topics: arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; competentiebeleid; evaluatie- en functioneringsbeleid
  • Duurzaamheid: omvat ondersteuning om in te zetten op een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij
VOV en Opleidingscheques,

KDB00002971 - geldig van 14-06-2024 tot 12-06-2029

Kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van klantgerichtheid

We beschrijven ons aanbod en maken onze voorwaarden op voorhand kenbaar aan onze klant en komen onze afspraken na. We houden rekening met de wensen, behoeften en noden van onze klant met betrekking tot onze dienstverlening en producten. We peilen regelmatig naar de klantentevredenheid en gebruiken de resultaten ervan voor continue verbetering.

Kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van competentiebeheer

We gebruiken humanresourcesmethodieken voor instroom, ontwikkeling en evaluatie van partners en bestuurders. We beschikken over vakgerelateerde kennis en ervaring die we op peil houden. We versterken onze deskundigheid via begeleiding, ondersteuning en vormingsinitiatieven.

Kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van financieel beheer

We zorgen voor een financieel beheer met een periodieke opvolging van onze budgetplanning en volgen de boekhoudkundige regels. Wij besteden de subsidies en premies van de overheid op een doelmatige manier. 

Loopbaanbegeleiding,

In aanvraag

Levenslang leren,

Oxalis Consult promoot het Learning Management System Talent LMS via het affiliate programma van Epignosis. 

Neurosciences,

Oxalis Consult is lid van CEBMA, het Centrum voor Evidence-Based Management (CEBMa), de leidende autoriteit op het gebied van evidence-based practice in de domeinen van management en leiderschap. Oxalis doet een beroep op CEBMa om haar inzicht te vergroten in hoe een op bewijs gebaseerde benadering mensen in organisaties helpt betere beslissingen te nemen.