Aller au contenu principal

L&D - diensten

Organisaties en professionals moeten zich aanpassen aan omgevingen, die razendsnel veranderen. Aanpassen betekent nieuwe competenties aanleren.

We hebben de ambitie om bij te dragen aan de Never Ending Learning Story.

Onze visie op leren

We zetten in op de Never Ending Learning Story. Mensen zijn in staat hun leven lang te leren. Wij geloven dat ze hun leren zelf in handen nemen om zich te ontwikkelen, competent te zijn en te blijven. 

We hebben de ambitie om bij te dragen aan de Never Ending Learning Story. 

 • Wij geven professionals de handvatten om hun werk beter te doen en professionele competenties te verwerven. 
 • Wij helpen organisaties om hun medewerkers verder te laten ontwikkelen en bij te scholen.
 • Wij zetten ons in om mensen weerbaar te maken in de maatschappij door het aanleren van skills, die ze niet in het regulier onderwijs aanleren.
 • Wij zetten technologie in om het leerproces te faciliteren en het leerrendement te verhogen

Education is a social process. Education is growth.

Education is not a preparation for life; Education is life itself - John Dewey.

Doe mee aan de Never Ending Learning Story

Learning & Development

We hebben de ambitie om bij te dragen aan de Never Ending Learning Story. Wij willen kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelen en organisaties helpen om krachtige leeromgevingen te worden.

Instructional Design

Wij zoeken altijd naar de juiste balans tussen kennis verwerven en vaardigheden oefenen. Daarom passen we de 5 didactische basisprincipes toe: vertrekken van een reëel probleem; activeren van en voortbouwen op bestaande kennis; tonen wat geleerd moet worden; laten oefenen en leren uit fouten, feedback geven; doen toepassen in de realiteit. Voor ons is de transfer naar de professionele omgeving essentieel. 

Digitalisering

Wij gebruiken technologie om inspirerende leerervaringen met hoge leerimpact te ontwerpen. Ons leerplatform SweetSpot.works ondersteunt zowel e-learnings als blended learning. De gamificationfunctionaliteit geeft een waaier aan activerende werkvormen, die het leerproces uitdagend en ludiek maken. 

 

Een greep uit onze projecten
Boost je team4. In vier stappen naar je Power Team.

Wij ontwikkelden dit hybride leertraject met 3 leeromgevingen: het leerplatform, de workshops en de werkplek. De leerstrategie is gericht om het hoogste leerrendement te halen. We integreerden de wetenschappelijke inzichten over het breinleren, het High Impact Leren en de Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan. Gamification en een avatar zorgen voor de nodige fun. 

Inhoudelijk biedt het traject een werkbare en beproefde methode aan om de functionering en het welbevinden van teams te verbeteren.  Afhankelijk van de situatie kan je voor één van de drie opties kiezen:

Korte traject: je volgt alleen de e-learnings op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt
Hybride traject: je volgt de e-learnings en de workshops, volgens een vastgelegde planning
Transitietraject: je volgt het hybride traject en krijgt begeleiding in je organisatie. De planning is op maat.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding.

SweetSpot.Works

SweetSpot.Works

SweetSpot.Works is het leerplatform, waar wij je de mogelijkheid bieden om op een autonome manier je professioneel te ontwikkelen en je competenties doelgericht bij te spijkeren.   

Al onze cursussen kaderen binnen het Europees framework van ondernemerscompetenties en de competenties van de 21ste eeuw. Je leert competenties, die je niet in het reguliere onderwijs vindt, maar die je wel broodnodig hebt om je job goed te kunnen doen.   

Vind je niet wat je zoekt ? Neem contact op met ons. We kunnen je wegwijs maken in het opleidingslandschap. 

Wij maken opleidingen op maat.

Een greep uit ons aanbod

Afhankelijk van je situatie zullen we je maatwerk aanbieden uit één van de drie opties.

Oxalis Academy

Oxalis Academy

Oxalis Academy biedt meerdaagse opleidingen aan, die je de mogelijkheid geven om je te verdiepen in een onderwerp. De praktijk krijgt een stevige theoretische onderbouw. Surf naar ons opleidingsprogramma

CompetentieAtelier

CompetentieAtelier

Competentieatelier biedt je kortlopende opleidingen en workshops aan om nieuwe persoonlijke vaardigheden aan te leren of je vaardigheden te aan te scherpen. 

Innovation PickUp

Innovation PickUp

Innovation PickUp geeft inspiratiesessies over de nieuwste technologische, organisatorische en people ontwikkelingen. De thema's zijn wetenschappelijk en trend gerelateerd en lenen zich ook voor keynotes. Surf naar onze kalender.

Je rugzakje altijd en overal beschikbaar

Maak je Europass gratis aan

Europass is een absoluut waardevol initiatief van de Europese Commissie, dat kadert binnen onze Never Ending Learning Story. We willen het promoten. Wij hebben om het goede voorbeeld te geven onze eigen Europass aangemaakt en geven je ten stelligste de raad om ook jouw professioneel rugzakje aan te maken. 

Europass biedt je een aantal gratis tools aanbiedt om je leer- en werkervaringen, vaardigheden en kwalificaties te documenteren, bewaren en transparant te maken, in binnen- en buitenland. Het is gratis, efficiënt en goed beveiligd.

Europass

Europass

Europass is beschikbaar in 29 talen en relevant voor lerenden, werkzoekenden, onderwijsinstellingen en opleidingscentra.

Maak je EU login en Europass Account gratis aan.

Europass maakt de uitwisseling mogelijk van informatie over je vaardigheden en kwalificaties tussen verschillende belanghebbenden (jij, onderwijsinstellingen, werkgevers, organisaties enz)

Europass biedt niet alleen betrouwbare en relevante informatie over het erkennen van vaardigheden en kwalificaties, maar wijst je ook de weg naar relevante instanties die je kunnen helpen tijdens je zoektocht naar werk en opleidingen in Europa.

Europass-e-Portfolio is een set digitale tools waarmee je leer- en werkervaringen, interesses en vaardigheden op je Europass-profiel kunt vastleggen. Op basis van je profiel ontvang je suggesties op maat over opleidingen en jobs over heel Europa en kan je CV's en motivatiebrieven opstellen. In 'Mijn Bibliotheek' kan je al je leerbewijzen bijhouden en delen met relevante instellingen of toekomstige werkgevers.

Voordelen voor elke betrokkene

European Digital Credentials for Learning

Dit is een Europees standaardformaat voor digitale diploma's en certificaten, die met een unieke e-Seal worden ondertekend. Elke betrokkene wordt op die manier in staat gesteld om geldige, tegen fraude beschermde digitale diploma's en certificaten (credentials) uit te reiken, op te slaan, te bekijken, te verifiëren en te delen.

 

Professional
 • Je kunt een e-Portfolio opbouwen waarin je alle digitale bewijzen van je leer- en werkervaringen (credentials) kunt bijhouden. Je bent eigenaar van je gegevens.
 • Je kunt je digitale bewijzen makkelijk delen met een toekomstige werkgever en/of met een (onderwijs)instelling in het kader van een voortgezette opleiding
 • Je kunt op elk moment in je loopbaan je credentials aanbieden en laten verifiëren, zelfs als de instelling niet meer bestaat, of als de gegevens die tot de uitreiking van de credential leidden, verloren zijn gegaan.
Werkgever
 • Je geniet van een administratieve vereenvoudiging bij het verifiëren van diploma's en getuigschriften (credentials) tijdens sollicitaties
 • Je kunt de diploma's en getuigschriften van kandidaten, vooral die uit andere lidstaten, gemakkelijker begrijpen omdat ze in de taal van de werkgever worden vertaald
 • Je kunt de diploma's en getuigschriften vertrouwen, omdat ze tegen fraude geschermd zijn
Aanbieder van onderwijs en training
 • Je kunt de kosten voor het uitreiken van diploma's en certificaten (credentials) verlagen
 • Je kunt de diploma's en certificaten van lerenden, vooral uit andere lidstaten, gemakkelijker begrijpen, omdat ze in de taal van de aanbieder van onderwijs en training worden vertaald
 • Je geniet van een administratieve vereenvoudiging van het verifiëren van diploma's en certificaten bij het verwerken van studie-aanvragen
Kom op snelheid met onze hulp

Je L&D Team Bijscholen

Leren en ontwikkelen is niet alleen iets dat je voor de medewerkers van je bedrijf doet.

Zorg ervoor dat ook je interne L&D team over de vaardigheden beschikt om op zijn best te zijn. Wij kunnen training, tools en ondersteuning bieden. 

Of als je gewoon een helpende hand nodig hebt, maken we graag deel uit van je uitgebreide team. Wij kunnen zorgen voor extra capaciteit of het zware werk op de achtergrond voor onze rekening nemen, terwijl je dag in, dag uit geweldige L&D levert.

Je Opleidingen ontwikkelen ?

Wij helpen je bij het ontwerp en de ontwikkeling van al je opleidingen, e-learnings, webinars en hybride leertrajecten,

of je nu van nul begint of je bestaande materiaal wilt omvormen.

Wil je ons spreken over je project ? of waar je tegenaan loopt ?

Aarzel niet. Laat het ons weten !