Aller au contenu principal

Onze Aanpak

Onze Aanpak

Wij ontwikkelen wendbaarheid, veerkracht en lerend vermogen in ondernemingen, teams en bij professionals

Betrokken medewerkers

People are not things that you have to control or motivate
But 4-dimensional beings with a brain, a body, a heart and a spirit
You have to appreciate and inspire
To realize their full potential in those four domains. - Stephen Covey

Psychologie
Psychologie

Wij toetsen al onze oplossingen af aan de drie psychologische basisbehoeften van de mens: autonomie, competentie, verbondenheid. Je wilt als persoon je unieke ‘zelf’ realiseren, maar tegelijk wil je je engageren in iets groters dan jezelf en geborgenheid vinden in stabiele relaties. Wij doen er alles aan om verbondenheid te realiseren tussen je medewerker, zijn team en je bedrijf. We leggen zijn persoonlijke bijdrage en het gemeenschappelijke resultaat bloot. 

Betekenis en fairness
Betekenis en fairness

Niemand handelt zonder te weten waarom. Zingeving is een krachtige motor om mensen in beweging te brengen. Hetzelfde geldt voor rechtvaardigheid. Zonder rechtvaardigheid demotiveer je mensen of induceer je zelfs ongewenst gedrag. We werken met de organisatiewaarden en doen je medewerkers nadenken over de betekenis van hun werk. Wij bewaken de fairness van onze ontwerpen en de consistentie van onze oplossingen.

 

Talent in actie
Talent in actie

Sommige denk- en gedragspatronen zijn van nature sterk ontwikkeld. Zo is talent een natuurlijke aanleg om heel erg goed in iets te zijn of te worden. Tenminste als je het juiste gedrag ervoor weet te ontwikkelen. Talent is een gave, een diepe motivator. We activeren het talent in je onderneming. We verdelen taken binnen teams zodat medewerkers hun talent inzetten en ontwikkelen. Dit geeft hen energie en voldoening. Een win-win voor je organisatie en de medewerker.

Leiderschap
Leiderschap

Leiderschap is nodig om mensen in beweging te brengen en te houden. Een leidinggevende inspireert zijn medewerkers om de bedrijfsdoelen te bereiken. Hij zorgt voor verbondenheid en moedigt samenwerking aan. Leiderschap draait om mensenkennis, waarden, integriteit, visie. Een goede leidinggevende geeft autonomie, vertrouwt op zijn medewerkers en volgt hen op. Hij laat het algemeen belang voor het eigenbelang gaan.

Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap is o.a. inzicht hebben in communicatie- en gedragspatronen. 
Samen met mijn studenten Idea and Innovation Management, Erasmushogeschool Brussel, oefenen we de wetmatigheden van het gedrag op het tapijt van de Roos van Leary.

Wij ontwikkelen wendbaarheid, veerkracht en lerend vermogen in ondernemingen, teams en bij professionals

Duurzaamheid

Duurzaamheid zijn alle acties die je onderneemt rond People, Planet, Profit, Prosperity om onze wereld leefbaarder te maken, nu en in de toekomst.

Duurzame Business

In een duurzaam businessmodel integreer je pro-actief stakeholdersmanagement, creëer je zowel financiële als niet financiële meerwaarde, en heb je een lange termijn perspectief. Weet je niet hoe aanpakken ? We begeleiden je vanuit de ESG's (Environmental, Social and Corporate Governance) en de dubbele materialiteitsmatrix om voor je business de topics met de meeste impact te bepalen. In functie daarvan ontwikkel je een strategie en rapporteer je op een transparante manier vanuit de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) in lijn met de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

Organisatie-Teamontwikkeling
Organisatie-Teamontwikkeling

Duurzaamheid is niet weg te denken uit je interne organisatie. Afhankelijk van je situatie start je vanuit een andere invalshoek. Heb je veel verloop en verzuim ? Werk rond werkbaar werk en kwaliteitsvolle jobs. Vallen medewerkers uit met burn-out ? Analyseer de werkverdeling, de teamefficiëntie en -effectiviteit. Zijn je medewerkers gedemotiveerd ? Behelp je met intrapreneurship en innovatie, waarden en betekenis, talentontwikkeling, leiderschap en performance management. Investeer in je mensen. Je bespaart veel directe en indirecte kosten én je houdt er tevreden medewerkers en klanten aan over. 

Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling

Je kunt perfect aan duurzaamheid werken op het niveau van de individuele medewerker. Je beschouwt je medewerkers als het goud van je onderneming. En elke medewerker reageert op zijn unieke manier op zijn werkomgeving. Soms heb je nood aan een interventie , die zich richt op een individuele medewerker. Je wilt hem/ haar de kans geven om door te groeien, zich persoonlijk te ontwikkelen of zich beter te voelen in de job. Je krijgt een beter zicht op de diversiteit en de complementariteit van het talent in je onderneming. Je vergroot de inzetbaarheid en de flexibiliteit van de persoon. 

What you can expect

Hoe werkt het ?

Grosso modo is onze aanpak dezelfde voor een onderneming of een individu.

In de beginfase brengen we de startsituatie in kaart. Een aantal vragen komen aan bod: Wat is de concrete aanleiding van het contact? Hoe zit de situatie in elkaar ? Wie is betrokken ?  Is er urgentie ? Hebben de betrokkenen besef van urgentie ?

We analyseren de startsituatie grondig. Zo vermijden we verrassingen achteraf en gaan we efficiënt met eenieders tijd om. We nemen a.h.w. een 'foto' van de bestaande situatie. Dit levert ons meteen de nulmeting van de interventie. 

In die fase kijken we naar de toekomst. Wat wil je bereiken ? Voor wie ? Aan welke criteria moet het ontwerp van de interventie beantwoorden? Wanneer ben je tevreden ? Hoe zal je zien dat je de gewenste situatie bereikt hebt ? 

Op basis van de informatie die we in stap 1 verzamelden formuleren we nu duidelijke ontwerpeisen, doelen en ambities. We bepalen m.a.w. de randvoorwaarden voor een eerste ontwerp van het plan.

We bespreken samen met onze klant het ontwerp en sturen bij in co-creatie. Eens we consensus bereiken m.b.t. het ontwerp, finaliseren we het plan van aanpak en de strategie. We stellen een eerste voorlopige planning op. Die geeft ons een beeld van de duur van het project, de mijlpalen, de betrokkenen, en de middelen, die nodig zijn om het project te realiseren. 

Een project is in essentie een transitie en een leerproces. We begeleiden de uitvoering in visuele, kleine sprints, zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Elke sprint levert feedback op van wat wel en niet werkt. We lossen gaandeweg en in co-creatie problemen op en verankeren wat goed is in processen en systemen. We voeren voortgangsmetingen uit om op het goede pad te blijven.

We voeren de eindmeting samen met de betrokkenen uit. We vergelijken de nul- en de eindmeting met elkaar en bespreken het resultaat: is het doel bereikt ? wat zijn de lessons learned en de goede praktijken ? Is de kloof gedicht tussen de begin- en de eindsituatie ? 

Groeitraject - PM architecten, RONSE

Groeitraject - PM architecten, RONSE

Wij hielpen Bart en Griet om de interne organisatie van hun architectenkantoor te professionaliseren en schaalbaar te maken voor internationale groei. Daarnaast voerden we een adviesraad in. Zo konden ze beter toekomstige vennoten vormen en aantrekken.  

Wat onze partners over ons vertellen

Alleen zijn we niets. We besteden veel zorg aan een kwaliteitsvol netwerk. We bouwen duurzame relaties op met onze partners en onze klanten. Wil je weten van onze partners van ons denken ? Hier lees je een greep uit hun quotes.

Isabelle en Philip beschikken over een ruime en goed onderbouwde expertise.

Dit is het resultaat van hard werken en blijven leren. We hebben tientallen jaren ervaring en blijven bijscholen om onze expertise te verdiepen en actueel te houden. We integreren beproefde wetenschappelijke inzichten in onze aanpak om betere resultaten te bekomen. 

Philip en Isabelle zijn gedreven adviseurs.

We hebben een duidelijke visie en gaan ervoor ! We weten wat en hoe we bijdragen en waarom we het doen. We doen wat we goed kunnen en graag doen. We voelen ons betrokken bij onze klant en zetten ons ten volle in om hem/haar de steun te geven die hij nodig heeft.

Philip en Isabelle zetten zich in met hart en ziel voor een betere samenleving.

Onze dienstverlening en ons vrijwilligerswerk maken het verschil. Wij dragen ons steentje bij aan een betere wereld. Een meer duurzame samenleving. Een meer maatschappelijk verantwoorde economie. We werken aan gezondheid en welzijn op het werk, kwaliteitsvolle opleidingen, werkbaar werk, duurzame ontwikkeling en innovatie.

Your benefits, worth an investment

Waarom Zou Je Voor Ons Kiezen ?

Investeer voor de lange termijn in je competitief voordeel.

 

Efficiëntie

Maak je werkprocessen inzichtelijk. Verwijder bottlenecks en dubbele taken. Vul ontbrekende schakels aan. We vermijden verspillingen, voorkomen stresshaarden, optimaliseren informatiestromen. Kortom, we verbeteren de efficiëntie. Resultaat: minder frustraties, meer tevredenheid bij klant en medewerker.

 

Productiviteit

We zwengelen de productiviteit aan door efficiënte werkprocessen en door de motivatie te verhogen. Waar mogelijk nemen we repetitief en routinewerk weg. Geven we autonomie als het kan. Organiseren we een goede informatieflow. Vermijden we onnodige wachttijden. Je medewerkers voeren bij uitstek de taken uit met een hoge toegevoegde waarde. 

 

Conformiteit

Afhankelijk van je branche moet je voldoen aan regelgeving met betrekking tot duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit en financiën, enz. Wij integreren in je werkprocessen de criteria waaraan de output moet voldoen. En we geven aan je werkprocessen de transparantie die de regelgevende instanties vragen. 

Consistentie

Versterk je business met een adequate standaardisatie. We leggen je procedures vast in systemen om de dingen beter te doen. Je legt de output en de kwaliteit vast, evalueert regelmatig en stuurt bij als nodig. Zo verankeren we ook de kennis. Je maakt de overdracht van knowhow eenvoudiger. 

Wendbaarheid

Nieuwe regelgeving, veranderende marktvraag, nieuwe technieken en technologie. Je moet je aanpassen om te overleven en mee te kunnen. In co-creatie met onze klant ontwerpen wij flow en flexibiliteit in de onderneming. Zo verhoog je het vermogen om te verbeteren en te innoveren en creëer je aanpassings- en leervermogen .  

Veerkracht

Gebruik en ontwikkel alle talenten in je onderneming. We zetten in op samenwerking en complementariteit. Richt de blik van je medewerkers op de omgeving en de vraag van de klant. We activeren het oplossingsdenken en de reactiesnelheid. Technologie zetten we in als het een duurzame meerwaarde is voor je medewerkers en je business. 

 

Participatie

We betrekken je medewerkers bij je business, zetten hun talent beter in, maken hun bijdrage duidelijk en zinvol. Minder verloop, minder verzuim, meer motivatie. Tevreden medewerkers maken tevreden klanten. Je ervaart het verschil voor en na onze interventie. We verhogen aanzienlijk met onze aanpak het welbevinden en de jobvoldoening van de medewerkers en de ondernemer. 

 

Betere bedrijfsresultaten

Minder verspillingen, minder disfunctioneringen, minder kosten. Onze klanten ervaren een positieve impact van onze interventie op hun marge. Maar er is meer. Hun business blijft actueel. Soms duiken nieuwe opportuniteiten op, nieuwe klanten, nieuwe markten. De omzet groeit. Maar ze staan klaar voor nieuwe ontwikkelingen.

 

We make the difference

Tevreden klanten

Our actions speak louder than our words.

Stuur ons nu je bericht

Of je nu op zoek bent naar antwoorden, een probleem wilt oplossen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, je vindt hier vele manieren om contact met ons op te nemen. Wij zullen je helpen je problemen snel en gemakkelijk op te lossen, zodat je je weer met belangrijker zaken kunt bezighouden.

Aanspreektitel