Aller au contenu principal

Business|HRM

Business | HRM

Aanpassen is de enige manier om te overleven in snel veranderende omgevingen. Evolutie is het nieuwe gewoon.

Besteed aandacht aan de toekomstbestendigheid en de duurzaamheid van de businessactiviteit.
Pro-activiteit is de juiste houding. Durf je business in vraag te stellen. Stuur bij wanneer nodig.

Onze ervaring met ondernemers

Sterk en kwetsbaar

Durf advies vragen en externe expertise inhuren. Je bent een ondernemer met ambitie en loopt je droom achterna. Je voelt je sterk, gedreven. Niets of niemand houdt je tegen. 

Maar ondernemen betekent ook moeilijke beslissingen en risico’s nemen. Met wisselende resultaten. Succes en mislukking gaan hand in hand. Het gebeurt gewoon dat je niet meer weet hoe het verder moet. Ondernemen is dus ook eenzaamheid en kwetsbaarheid.

Ons logo is niet voor niets het klavertjevier, de geluksbrenger. Wij staan klaar om je te ondersteunen in welke situatie je je ook bevindt. Want we zijn rasechte ondernemers. We weten waarover we praten.  

Ideas can be life-changing. Sometimes all you need to open the door is just one more good idea. - Jim Rohn

Contacteer ons

Aarzel niet. Leg ons je vraag voor. Wij kijken samen wat mogelijk is. Kunnen we het zelf niet ? Dan raadplegen we ons netwerk om je zoveel mogelijk verder te helpen.

Creëer duurzame meerwaarde

Business

De kracht van co-creatie en participatie

We kruipen in je uitdagingen en werken samen aan de toekomstbestendigheid van je business.
Afhankelijk van je noden spitsen we toe op de strategie, het business model, het service design.

Informeer of je in aanmerking komt voor subsidie van de KMO-portefeuille

.

Strategie-oefening

Stel je marktpositie en onderscheidend vermogen scherp. Verduidelijk je missie, je visie, je strategie en waarden.

Met een strategie-oefening doorloop je dit proces met je team. Het levert duidelijkheid, gedragenheid, intrapreneurship op. Je hebt een concreet actieplan, een planning en een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Je business blijft relevant.

Onze workshops zijn dynamisch en interactief. We creëren een unieke kans voor de ondernemer en zijn team om samen na te denken over de uitdagingen van de business, de strategie en hoe een betekenisvolle bijdrage leveren aan het succes van de onderneming.

Service Design

Zorg voor een unieke klantenervaring en maak het verschil met de concurrentie. Klanten vinden het fijn als je hen in de watten legt. Maar hoe doe je dat op een rendabele en duurzame manier ?

Onze co-creatieve workshops plaatsen je klant centraal. Vanuit dit perspectief verbeter en innoveer je diensten en maak je er een aangename beleving van. Een ervaring die blijft 'plakken' , waar je klant naar meer vraagt. Zo creëer je een nieuw serviceconcept. Je test het uit. Je ontwikkelt een blauwdruk en een roadmap. En je rolt het project uit volgens de scrummethodiek.

Business Modelling & Innovation

Je hebt een goed business model nodig als je een nieuwe business creëert of een nieuw product/dienst op de markt zet.

Vertrek van het aanbod en de waarde ervan voor de klant en het ecosysteem. Onderzoek hoe je daarmee geld verdient en hoe je onderneming erin slaagt om op een efficiënte manier dat aanbod af te leveren. Bij innovatie analyseer je best ook de trends, de markt, de industrie...

Onze workshops zijn dynamisch en interactief. We creëren een unieke kans voor de ondernemer en zijn team om samen na te denken over het business model, de klant en de waardecreatie. Duurzaamheid en intrapreneurship zijn nooit veraf. 

Duurzaam businessmodel

In een duurzaam businessmodel integreer je pro-actief stakeholders management, creëer je zowel financiele als niet financiele meerwaarde en heb je een lange termijn perspectief. We begeleiden je vanuit de ESG's (Environmental, Social and Corporate Governance) en de dubbele materialiteitsmatrix om voor je business de topics met de meeste impact te bepalen. In functie daarvan ontwikkel je een strategie en rapporteer je op een transparante manier vanuit de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) in lijn met de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

Breng mensen in beweging

Een greep uit onze activerende workshops

Laat alle kennis en talenten floreren om de concurrentie blijvend te kunnen aangaan.

Workshop Brainstorming

Workshop Brainstorming

Kom op een halve dag tot 120 ideeën en haal daaruit 3 uitgewerkte projectplannen, waarmee je aan de slag kan. We structureren de brainstorm op een manier dat je niet alleen je doel bereikt, maar ook je team ontwikkelt. We designen de brainstorm als een teambuildingsoefening, die je team ten goede komt. 

Workshop Service Design

Workshop Service Design

We gebruiken die techniek in een aantal situaties. Wanneer je een nieuwe service wilt ontwerpen, of wenst je klantenflow te verbeteren, een service digitaliseren, processen op de gebruiker afstemmen, gebruikersbeleving optimaliseren, en ... bij disruptie van een bestaande dienst.

Je doorloopt Service Design in vier workshops van drie uur.

Workshop Business Modelling

Workshop Business Modelling

Wil je een nieuw project opstarten in een bestaande onderneming ? Ben je toe aan een strategische heroriëntatie of wil je een verouderd business model nieuw leven inblazen ? Tijdens die workshops vertrekken we van de vraag: wat maakt je aanbod aantrekkelijk voor de klant ? We zoeken hoe je onderneming waarde creëert, levert en te gelde maakt. Je doorloopt vier workshops van drie uur.

Onze ervaring met doeltreffend personeelsbeleid

HRM in de business

Vind je HRM pas nuttig als leidinggevenden en medewerkers er actief mee aan de slag gaan in hun dagelijkse activiteiten ?

 

Je hebt gelijk. Als HRM-processen en -praktijken in een lade belanden, ergens op een server geparkeerd staan, in een omslachtige software opgeslort zijn, veel administratie veroorzaken, of veel tussenkomst van de HR-officer vergen, dan missen die hun doel. Dat is duidelijk.

 

Daarom zijn we voorstander om het HRM in de operationele business te integreren. Zoveel als mogelijk en gewenst voor de goede gang van zaken. 

 

Wij werken aan harmonie en efficiëntie, met zo weinig mogelijk frictie en frustratie tussen mens en organisatie. 

You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight. - Jim Rohn

Creëer duurzame meerwaarde

Human Resources Management

De eenvoud en doeltreffendheid van HRM in de business

Goed HRM bouwt op een grondig inzicht in de business. Vanaf dag 1 treden wij op als je business partner. We structureren je personeelsbeleid tot een professioneel en efficiënt systeem.

Informeer of je in aanmerking komt voor subsidie van de KMO-portefeuille

Inzicht in je business

Klaar altijd eerst de impact van de business en de bedrijfsdoelstellingen op het HRM-gebeuren uit.

Onze eerste taak is je business goed begrijpen. Tijdens onze sessies bouwen we een beeld op van de externe omgeving en de interne organisatie, want die hebben een belangrijke impact op het HRM. We gaan aan de slag met die eisen en beperkingen en denken altijd in termen van mogelijkheden en kansen.

HRM-processen | -praktijken

Ga naar de essentie van de HRM-processen en -praktijken: het juiste talent aantrekken, behouden en ontwikkelen.

We steunen op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek om effectief te zijn. In ons design werken wij aan HRM-processen die efficiënt zijn, snel en gemakkelijk aanpasbaar. HRM is een ondersteunende activiteit. De medewerkers zijn je klant. We beogen de beste experience tot stand te brengen en dragen bij aan je employer brand.

HRM-strategie

Ontwikkel een coherente HRM-strategie als basis voor effectieve HRM-praktijken en performance indicatoren. 

We co-creëren een effectieve HRM-strategie in lijn met de missie, de visie, de strategie en de waarden van de onderneming.

We koppelen HRM-beleid en -doelstellingen aan de bedrijfsdoelstellingen. Zo stem je het HRM af op de bedrijfsstrategie. 

Digitalisering

De technologie helpt je om het HRM-gebeuren in te bedden in de business. Hou rekening met een aantal doorslaggevende criteria zoals betaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, continuïteit en integratiemogelijkheden met andere ICT. 

We richten onze focus op faciliterende technologie, die je het werk vergemakkelijkt, een positieve dialoog en feedbackcultuur ondersteunt, en een efficiënt performance management mogelijk maakt. 

 

Contacteer ons

Jij en je medewerkers verdienen de beste zorgen. 

Vertel ons waar je tegenaan loopt.