Overslaan en naar de inhoud gaan
Evidence Based Practice. Het belang van het brede perspectief.
Abstract - Als goede adviseur willen wij een meervoudig perspectief hanteren bij het verzamelen van onze informatie. Met Evidence Based Practice (EBP) focussen wij op de best beschikbare gegevens om tot de beste beslissing te komen voor de case van onze klant.
Een sterk HRM-systeem
Abstract - Een sterk HRM- systeem is een geïntegreerd geheel van HRM-praktijken, die helpen het beste te halen uit de resources van de onderneming om de organisatiedoelen te bereiken. Zo'n HRM-systeem veronderstelt een verticale en horizontale afstemming en een afstemming in de tijd.
HRM als systeem.
Abstract - HRM is gebaseerd op een resources-benadering van de onderneming, die de interactie duidelijk maakt tussen de interne hulpbronnen (resources), de ondernemingsstrategie en de financiële prestaties. Als systeem hanteert HRM een brede focus op resources, beoogt het waarde creatie en stuurt het vier managementbouwstenen aan om dit te bereiken. 
HRM vanuit een goed begrip van de business
Abstract - Ondernemers zijn zich bewust dat de kennis, kunde en vaardigheden van hun medewerkers cruciaal zijn voor hun business. Mensen maken het verschil. Ze zijn een 'asset': het menselijk kapitaal van een onderneming. HRM is de enige manier om mensen en business op een coherente en succesvolle manier samen te brengen.
Ontwerpprincipes voor het hybride werken
Abstract - Het hybride werken ontwerp je doelgericht. Volg vier opkomende principes, die gericht zijn op het maximaliseren van de energie, de focus, de coördinatie en de samenwerking. Gebruik kantoorruimtes voor samenwerking, thuiswerk als bron van energie, asynchrone tijd als focustijd, synchrone tijd voor coördinatie.
Het hybride werken, de nieuwe organisatievorm van het digitale tijdperk.
Abstract - Tijdens de pandemie hebben ondernemingen noodgedwongen geëxperimenteerd met het hybride werken. Maar de praktijk toont aan dat ze nood hebben aan duidelijke handvaten om de productiviteit van het werk te verzekeren.
Telewerk als sociale innovatie
Abstract - Telewerk is een vorm van organisatie van het werk, dat dankzij ICT evengoed op bedrijfslocatie van de werkgever als erbuiten kan worden uitgevoerd. In deze case is telewerk succesvol ingevoerd via sociale innovatie. Het organisatieontwerp wordt organisatiebreed gedragen en beantwoordt aan alle vooropgestelde ontwerpeisen.
Sociale innovatie promoten ?
Abstract - Sociale innovatie is 'in'. Eén van de sociale innovatie-programma's is Innovatieve Arbeidsorganisatie. Sociale innovatie stoelt op een aantal veronderstellingen, die niet voor iedereen zijn weggelegd. Kan beleid rond sociale innovatie zijn doel van innovatie en groei dan wel bereiken ?
Sociale innovatie: waarom, wat en hoe?
Abstract - In 2009 heeft de Vlaamse regering de werkbaarheidsdoelstellingen uitgewerkt: meer mensen aan de slag in meer werkbare jobs en in langere loopbanen. Deze werkbaarheidsdoelstellingen zijn gekoppeld aan innovatieve arbeidsorganisatie en sociale innovatie.
Wij cureren kwaliteitsvolle informatie
Abstract - Betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie over neuroscience vinden in deze tijden van informatietsunami is een uitdaging en een heel zoekproces op zich. De grote hoeveelheid aan informatie die in onze wereld beschikbaar is vormt een probleem en houdt een aantal risico's in, waarvan je je bewust moet zijn.
Abonneer op Gent