Overslaan en naar de inhoud gaan
Telewerk als sociale innovatie
Abstract - Telewerk is een vorm van organisatie van het werk, dat dankzij ICT evengoed op bedrijfslocatie van de werkgever als erbuiten kan worden uitgevoerd. In deze case is telewerk succesvol ingevoerd via sociale innovatie. Het organisatieontwerp wordt organisatiebreed gedragen en beantwoordt aan alle vooropgestelde ontwerpeisen.
Sociale innovatie promoten ?
Abstract - Sociale innovatie is 'in'. Eén van de sociale innovatie-programma's is Innovatieve Arbeidsorganisatie. Sociale innovatie stoelt op een aantal veronderstellingen, die niet voor iedereen zijn weggelegd. Kan beleid rond sociale innovatie zijn doel van innovatie en groei dan wel bereiken ?
Sociale innovatie: waarom, wat en hoe?
Abstract - In 2009 heeft de Vlaamse regering de werkbaarheidsdoelstellingen uitgewerkt: meer mensen aan de slag in meer werkbare jobs en in langere loopbanen. Deze werkbaarheidsdoelstellingen zijn gekoppeld aan innovatieve arbeidsorganisatie en sociale innovatie.
Abonneer op Sociale innovatie