Overslaan en naar de inhoud gaan
man_springt_over_hindernis

Toekomstbestendigheid en aanpassingsvermogen

Abstract - Ondanks de opeenvolgende crisissen kunnen kmo 's hun potentieel gebruiken om een inclusieve en milieuvriendelijke economie te ontwikkelen. Daarvoor moeten ze uit hun overlevingsmodus stappen en aanpassingsvermogen ontwikkelen. Dat is minder moeilijk dan het lijkt. De kmo heeft meer mogelijkheden dan gedacht.


Overlevingsmodus

Crisissen blijven elkaar opvolgen in versneld tempo: Covid-19, schaarste van grondstoffen, schaarste aan talent op de arbeidsmarkt...  Onderzoek van het WEF (2021) toont dat er wereldwijd vijf topuitdagingen zijn voor ondernemingen, die vooral de kmo zwaar treffen:

  • 52% heeft het moeilijk om talent te vinden, te houden en te ontwikkelen door beperkte middelen om medewerkers op te leiden en te trainen.
  • 44 % zit in een overlevingsmodus door lage marges, de uitdaging om te groeien en nieuwe markten te verkennen in een verzadigde markt.
  • 35,7 % heeft weinig financiële reserves en weinig toegang tot betaalbare financiëring. 
  • 21 % ervaart milieubeleid en -regelgeving als een hordeloop, waarin het moeilijk is om de veranderingen bij te houden en na te leven. 
  • 20% meent dat het belangrijk en moeilijk is om een sterke cultuur en duidelijke waarden te behouden

 

Daarbij komt nog dat de globalisering en de snelle technologische ontwikkelingen de business zonder ophouden confronteren met disruptie. Die opeenvolgende schokken en de continue disruptie duwen de kmo in een overlevingsmodus.

Laat het nu juist die overlevingsmodus zijn die het voortbestaan van de onderneming bedreigt. Vandaar het belang van het aanpassingsvermogen.

Toekomstbestendigheid en Aanpassingsvermogen

Toekomstbestendigheid is het vermogen van de onderneming om de opeenvolgende crisissen succesvol te doorstaan en de opportuniteiten te grijpen, die voortkomen uit voortdurende disruptie. Om toekomstbestendig te zijn moet de onderneming zich aanpassen aan de veranderingen in de omgeving en het ecosysteem.

De onderneming heeft aanpassingsvermogen als ze in staat is om de interne processen (de cultuur, de operationele processen, het businessmodel), de onmiddellijke omgeving en de professionele netwerken te beïnvloeden, de middelen te herschikken en opnieuw te configureren om de continuïteit van de onderneming te verzekeren. 

Onderzoek toont aan dat de kmo's succesvol zijn, die er bijvoorbeeld in slagen om duurzaamheidsdoelstellingen in een expliciete strategie op te nemen. Ze gaan proactief om met wetgeving rond klimaatverandering en de vermindering van de CO2-uitstoot door deze te integreren in hun business model.

Belangrijke hefbomen

Het goede nieuws is dat kmo's belangrijke hefbomen hebben, die de grote corporates niet of in mindere mate hebben. Ze kunnen hun grootte, hun formele en informele professionele netwerken, hun mensen en de technologie inzetten om snel kansen te grijpen en in te spelen op veranderingen in de omgeving.

Minder goed nieuws is dat de kmo's in het algemeen niet bezig zijn met de toekomst. Ze worden opgeslorpt door een begrijpbare, maar gevaarlijke overlevingsmodus.

Wij trekken de aandacht van de ondernemer om zijn blik te richten op de toekomst in zijn ecosysteem. Het is belangrijk dat hij inzicht in het aanpassingsvermogen van zijn onderneming krijgt en ontwikkelt om de overlevingskans van zijn business te verzekeren. 

Bronnen

Future Readiness of SMEs: Mobilizing the SME Sector to Drive Widespread Sustainability and Prosperity. White paper november, 2021. WEF in collaboration with the University of Cambridge, the National University of Singapore and Entrepreneur 's Organization.