Overslaan en naar de inhoud gaan
man_springt_over_hindernis

Toekomstbestendigheid en aanpassingsvermogen

Abstract - Ondanks de opeenvolgende crisissen kunnen KMO 's hun potentieel gebruiken om een inclusieve en milieuvriendelijke economie te ontwikkelen. Daarvoor moeten ze uit hun overlevingsmodus treden en aanpassingsvermogen ontwikkelen.  Eigenlijk is dit minder moeilijk dan het lijkt en heeft de KMO meer mogelijkheden dan gedacht. 


Overlevingsmodus

Crisissen blijven elkaar opvolgen in versneld tempo: Brexit, Covid-19, klimaatopwarming, schaarste van grondstoffen, schaarste arbeidsmarkt...  Uit onderzoek van het WEF (2021) blijkt dat er wereldwijd vijf topuitdagingen zijn voor ondernemingen, die de KMO in het bijzonder zwaar treffen:

  • 52% heeft het moeilijk om talent te vinden, te behouden en te ontwikkelen door beperkte financiële middelen om medewerkers op te leiden en te trainen
  • 44 % zit in een overlevingsmodus door lage marges, de uitdaging om te groeien en nieuwe markten te betreden in een verzadigde markt
  • 35,7 % heeft weinig financiële reserves en weinig toegang tot betaalbare financiëring 
  • 21 % ervaart milieubeleid en -regelgeving als een hordeloop, waarbij het moeilijk is om de veranderingen te blijven bijhouden en naleven 
  • 20% is van mening dat het belangrijk en moeilijk is om een sterke cultuur en duidelijke waarden te behouden

Daarbij komt nog dat de globalisering en de zeer snelle technologische ontwikkelingen de business zonder ophouden met disruptie confronteren. Deze opeenvolgende schokken en de continue disruptie duwen de KMO in een overlevingsmodus.

Laat het nu juist deze overlevingsmodus zijn die het voortbestaan van de onderneming bedreigt. Vandaar het belang van het aanpassingsvermogen.

Toekomstbestendigheid en Aanpassingsvermogen

Toekomstbestendigheid is het vermogen van de onderneming om de opeenvolgende crisissen succesvol te doorstaan en de opportuniteiten te grijpen, die voortkomen uit voortdurende disruptie. Om toekomstbestendig te zijn moet de onderneming zich kunnen aanpassen aan de veranderingen in de omgeving en het ecosysteem.

De onderneming beschikt over aanpassingsvermogen wanneer hij in staat is om de interne processen (de cultuur, de operationele processen, het businessmodel), de onmiddellijke omgeving en de professionele netwerken te beïnvloeden, de resources te herschikken en opnieuw te configureren om de continuïteit van de onderneming te verzekeren. 

Onderzoek toont aan dat de KMO 's, die er bijvoorbeeld in slagen om duurzaamheidsdoelstellingen in een expliciete strategie op te nemen, succesvol zijn. Ze gaan op een pro-actieve manier om met wetgeving rond klimaatverandering en de vermindering van de CO2-uitstoot door deze te integreren in hun business model.

Besluit

Het goede nieuws is dat KMO 's over belangrijke hefbomen beschikken, die de grote corporates niet of in mindere mate hebben. Ze kunnen hun grootte, hun formele en informele professionele netwerken, hun mensen en de technologie inzetten om snel kansen te grijpen en in te spelen op veranderingen in de omgeving.

Minder goed nieuws is dat we vaststellen dat de KMO 's in het algemeen niet bezig zijn met de toekomst. Ze worden opgeslorpt door een begrijpbare, maar gevaarlijke overlevingsmodus.

Wij willen de aandacht trekken van de ondernemer om zijn blik te richt op de toekomst in zijn ecosysteem. Het is belangrijk dat hij inzicht in het aanpassingsvermogen van zijn onderneming verkrijgt en het ontwikkelt om de overlevingskans van zijn business te verzekeren. 

Bronnen

Future Readiness of SMEs: Mobilizing the SME Sector to Drive Widespread Sustainability and Prosperity. White paper november, 2021. WEF in collaboration with the University of Cambridge, the National University of Singapore and Entrepreneur 's Organization.