Overslaan en naar de inhoud gaan

Profil'INC, de baanbrekende motivatietest

 

 

 

 

 

De test behoort tot een nieuwe generatie motivatietesten, die de psychologie benaderen vanuit een neurowetenschappelijke aanpak , namelijk de gedragsmatige en cognitieve neurowetenschappen, de neuropsychologie, de biologie en de gedragsgenetica.

Jacques Fradin voerde meer dan 30 jaar lang klinisch onderzoek naar de werking van het brein. Hij vertrok van de hypothese dat je gedragsdimensies voortvloeien uit je hersennetwerken en -processen. Zo ontwikkelde hij zijn model van de Neurocognitieve gedragsmatige benadering. Hij beschrijft grondig een aantal dimensies van de gedragsdynamiek, o.a. 8 motivaties, 5 attitudes van de assertiviteit en 6 dimensies van het aanpassingsvermogen. 

De term gedragsdynamiek verwijst naar de interactie tussen die verschillende dimensies met elkaar en met de externe omgeving.


On-line test 

De Profil' INC is een on-line vragenlijst. 
De test omvat 86 vragen en bevraagt zo'n 75 dimensies. Het duurt ongeveer 30 minuten om de vragen te beantwoorden. 

De test is niet onderhevig aan culturele invloeden.
Je kunt de test zonder probleem gebruiken in multinationale en interculturele contexten. De culturele context beïnvloedt de antwoorden niet. 

De test is verkrijgbaar in drie talen.
Hij bestaat in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

De rol van de erkende Practitioner Profil’INC.
Alleen een erkende Practitioner Profil' INC mag de test voorschrijven en valideren. 
Hij/zij heeft als enige toegang tot het platform van het IME (Institut de Médecine Environnementale). Hij/zij stuurt de vragenlijsten digitaal door naar de persoon en downloadt de rapporten. 
Oxalis Consult beschikt over 2 practitioners. Afbeelding-breingebieden

Het model van Jacques Fradin onderscheidt het automatisch en het adaptatief denken. Het eerste neemt razendsnel beslissingen,
het tweede is traag en volgt een stramien dat leidt tot een bewuste beslissing. 
Door te switchen van mentale modus leer je betere beslissingen nemen. 

 

Het resultaat van de test

De Profil’INC geeft een genuanceerd beeld van het gedrag.

De test inventariseert meestal drie, Afbeelding-Grafieken-Profil'INChooguit vier, intrinsieke motivaties. De drijvers. Er kunnen ook emotionele overinvesteringen en allergieën aanwezig zijn. De test meet ook in welke mate de persoon veerkrachtig is in stressvolle situaties en zich flexibel opstelt bij veranderende omstandigheden. 
Het beeld is eenvoudig en inzichtelijk, maar genuanceerd. Geen simplistisch vakjes- of kleurdenken.

Voorbeeld van een motivatie

De 'competitor' is één van de acht motivaties. Enkele (gedrags)kenmerken zijn : 

•    Efficiëntie, competitie/uitdaging, originaliteit (diepe motivaties)
•    Resultaatgerichtheid, kritische geest, leergierigheid (natuurlijke aanleg, talenten)
•    Geduld, gematigdheid, empathie (uitdagingen, zwakke punten)
•    Inefficiëntie, incompetentie, passiviteit (onverdraagzaamheid, allergieën) 

Mogelijke ontwikkeltips zijn: 
•    Taken delegeren
•    Samenwerken in team
•    Minder kritisch zijn met anderen
•    Geduld hebben
•    Empathie tonen

Inzicht in het groeipotentieel

De test stelt niet alleen de actuele balans van de spontane gedragsdynamiek op, maar identificeert ook het groeipotentieel van een persoon.

Onze erkende practitioners beschikken over de expertise en de tools om individuen te coachen en te begeleiden om hun volle potentieel optimaal te benutten. 

 

Toepassingen

De profil’INC gebruik je in drie situaties: coaching en opleiding, talentmanagement, werving en selectie

Coaching en opleiding

Ontwikkeling en groei beginnen bij zelfkennis: inzicht hoe de persoon in elkaar zit, wat energie geeft of ontmoedigt, wat die liever vermijdt. 
Onze coaches vertrekken van de inzichten van de Profil’INC en ondersteunen de persoon in zijn groei vanuit zijn sterkten en de ontwikkeling van zijn vermogen tot veerkracht en weerbaarheid in stressvolle situaties. De persoon leert met een meer serene blik naar het leven en de mensen kijken. Hij/zij vergroot zijn zelfvertrouwen en wordt gelukkiger. 

Oxalis Consult gebruikt de Profil’INC als leidraad om onderbouwde loopbaankeuzes te maken bij loopbaancoaching. 

Talentmanagement

De motivatietest onderscheidt diepe en aangeleerde motivaties.

We associëren de diepe motivaties met talent, de natuurlijke aanleg om iets te doen. 
Je kunt talent tot op een zeer hoog niveau ontwikkelen. Je wordt het niet moe en niet beu. Integendeel. Je krijgt er energie van. En je wordt almaar beter. Mits de juiste begeleiding en oefening.

De aangeleerde of secundaire motivaties vergelijken we met competenties. Die zijn maar tot op een bepaald niveau ontwikkelbaar. Ooit bereik je een plafond. Wanneer je prestatie stagneert en niet meer verbetert. Blijf je toch doorbomen ? Dan riskeer je demotivatie of zelfs burnout.

Onze practitioners zijn bekwaam om die secondaire motivaties en het plafond (tijdig) te herkennen en hefbomen te zoeken om het niveau van de prestatie haalbaar en aanvaardbaar te maken.

Werving en selectie

De test leent zich uitstekend bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. De Profil’INC rapporteert over de gedragsdynamiek, het potentieel van de persoon, de risico's op demotivatie en emotionele overinvestering. Niet over de persoonlijkheid van een kandidaat. Het instrument geeft aanwijzingen op welke manier de kandidaat een situatie inschat, in welke mate hij zich aanpast en handelt op een kalme en duurzame manier. 

Uit het resultaat leidt de practitioner af of de persoon al dan niet matcht met de organisatiecultuur en de jobeisen. Het instrument is een goede houvast om de nieuwkomer efficiënt te begeleiden bij de inburgering in de job, het team en het bedrijf.

Of je nu op zoek bent naar antwoorden, een probleem wilt oplossen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, je vindt hier vele manieren om contact met ons op te nemen. Wij zullen je helpen je problemen snel en gemakkelijk op te lossen, zodat je je weer met belangrijker zaken kunt bezighouden.

Vestigingen: 
Moreelstraat 9a | B 9470 DENDERLEEUW
Koopvaardijlaan 52 | B 9000 GENT 

Isabelle STUBBE: +32 9 498/594.664
Philip OOSTERLINCK: +32 477/591.385

Contactformulier

Aanspreektitel