Overslaan en naar de inhoud gaan

Loopbaanbegeleiding

Met loopbaanbegeleiding helpen we je om een loopbaan uit te bouwen, die je uitdaging en voldoening geeft. Duurzaamheid, hoge inzetbaarheid en betekenis zijn hier sleutelbegrippen. Je ontwikkelt je talenten en energiegevers en je loopbaancompetenties.

Je talenten en energiegevers

Je bewust worden van je eigen krachten en sterkten is de eerste stap in het leerproces. We gebruiken hiervoor het model van de NeuroCognitieve Aanpak van Dr Jacques Fradin en het IME (Institut de Médecine Environnementale, Parijs) en zijn Test profil'INC.

De profil'INC is een online vragenlijst, die de spontane gedragsdynamiek en het ontwikkelingspotentieel van een persoon in kaart brengt. De test maakt een inzichtelijk onderscheid tussen de diepe en de oppervlakkige motivaties, de assertiviteit binnen een groep, het automatisch en adaptatief denken. Het geeft een beeld van de stressgevoeligheid, de veerkracht en het ontwikkelingspotentieel van een persoon.

Vanuit maatschappelijk engagement financiert Oxalis de inzet van de profil'INC in de gesubsidieerde loopbaanbegeleiding om snel tot de krachtige en onderbouwde inzichten te komen. We valideren altijd de resultaten van de test tijdens het intakegesprek.

Gedurende de volledige loopbaanbegeleiding koppelen we terug naar de gevalideerde resultaten om de zelfredzaamheid en duurzaamheid tot stand te brengen.

Loopbaancompetenties

Het aanleren van de loopbaancompetenties is onmisbaar om tot zelfsturing en zelfredzaamheid te komen. We baseren ons op het model van Marinka Cuijpers. Ze heeft vijf loopbaancompetenties onderscheiden, die iemand in staat moeten stellen om op een autonome manier de eigen loopbaan in handen te nemen en richting te geven. Het gaat om volgende competenties:

  • Motievenreflectie of het vermogen om na te denken over wensen en waarden, die van belang zijn voor je loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat je belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig te kunnen werken.
  • Kwaliteitenreflectie of het vermogen om na te denken over wat je (niet) kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je loopbaan. Je reflecteert over je eigenschappen, competenties, vaardigheden, etc. en vraagt feedback aan anderen over je kwaliteiten.
  • Werkexploratie of het vermogen om de eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om van werk te veranderen te onderzoeken. Je gaat op zoek naar werk waarin je persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden die in dat werk gelden en waarin je kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat werk voorkomen.
  • Loopbaansturing of het vermogen om het leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling te plannen, beïnvloeden en bespreken.
  • Netwerken of het vermogen om contacten op te bouwen en te onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op de loopbaanontwikkeling. Je kan netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, werkmogelijkheden en om feedback te krijgen op eigen functioneren.

Het ontwikkeling van de loopbaancompetenties is via de POP ingebed in het volledige traject. 

Onze Aanpak

Wij gebruiken het loopbaanlemniscaat (Vokans), omdat het onze visie op loopbaanbegeleiding ondersteunt en ons helpt om de zelfredzaamheid en de autonomie te ontwikkelen. Vertrekpunt is de persoonlijke loopbaanvraag. Door middel van coachingsgesprekken, oefeningen, opdrachten, spelvormen geven wij je  inzicht in wie je bent, wat je kan en wat je wil. Pas daarna verkennen we de arbeidsmarkt. Je leert zelf bewuste en onderbouwde loopbaankeuzes maken. Het loopbaanlemniscaat doorloopt 4 fasen:

  • Individuele loopbaanvraag: We werken rond vragen als: Wat is mijn huidige situatie? Waar wil ik naartoe? en Wat heb ik tot nu toe al gedaan om dat te realiseren?
  • Interne dialoog of zelfonderzoek: Aan de hand van de profil'INC zoeken we antwoorden op: Wie ben ik?, Wat kan ik?, Wat wil ik?
  • Externe dialoog of onderzoek van het arbeidsaanbod: Wat is er voor mij op de (interne/ externe) arbeidsmarkt? Welke rol/functie sluit aan bij wie ik ben als persoon? Wat weet ik heel concreet over hoe de jobs/sectoren die mij interesseren eruit zien? Hoe kan ik dat te weten komen?, Hoe wil ik over mijzelf communiceren als ik de arbeidsmarkt (intern of extern) ga exploreren? 
  • Persoonlijk OntwikkelingsPlan: je ontwikkelt aspecten als: Hoe ga ik mijn doelen realiseren?, Wat is mijn strategie om mijn loopbaan de komende jaren vorm te geven? Welke competenties dien ik daarvoor verder te ontwikkelen?

De POP is iteratief. Je bouwt aan het plan gedurende de hele duur van de coaching. De POP is een persoonlijk boekje, dat je nieuw verworven loopbaaninzichten en -competenties samenvat. Het kan aanleiding geven tot het volgen van opleiding(en) om een carrièreswitch of een nieuwe wending aan je loopbaan te geven.

Het model is een trouwe weergave van de continue zoektocht naar evenwicht tussen jezelf en de arbeidsmarkt. Het is ook zeer flexibel en hoeft niet lineair en chronologisch opgevolgd te worden. Het is ook nooit af. In je leven word je telkens opnieuw geconfronteerd met nieuwe vragen met betrekking tot je (levens)loopbaan.

Tot slot

We geven je de instrumenten om bij elke nieuwe loopbaanvraag, die je tegen komt, even stil te staan en te kijken hoe je op dat moment je toekomst verder kunt en wilt vorm geven. Je kunt onderbouwde beslissingen nemen, waarbij je zelf duurzaamheid, hoge inzetbaarheid en betekenis creëert in je werk.

Heb je interesse ? Schrijf je in op één van onze gratis infosessies en maak kennis met onze loopbaancoach en aanpak.

Of je nu op zoek bent naar antwoorden, een probleem wilt oplossen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, je vindt hier vele manieren om contact met ons op te nemen. Wij zullen je helpen je problemen snel en gemakkelijk op te lossen, zodat je je weer met belangrijker zaken kunt bezighouden.

Vestigingen: 
Moreelstraat 9a | B 9470 DENDERLEEUW
Koopvaardijlaan 52 | B 9000 GENT 

Isabelle STUBBE: +32 9 498/594.664
Philip OOSTERLINCK: +32 477/591.385

Contactformulier

Aanspreektitel