Overslaan en naar de inhoud gaan
Surfing_on_the_waves

Hefbomen voor toekomstbestendigheid

Abstract – In een disruptieve en snel veranderende omgeving overleeft de kmo alleen als ze toekomstbestendig is. Toekomstbestendigheid rust op drie grote kenmerken en drie drijvers. De kenmerken geven een definitie van wat toekomstbestendigheid is. De drijvers vertellen iets over de aanpak. Ze dienen allebei als hefbomen voor de kmo om de uitdagingen van snelle veranderingen aan te kunnen.


Drie kenmerken

In de volatiele omgeving, waarin de kmo werkt, is verandering een constante. Innovatie is nodig om problemen op te lossen en een antwoord te geven aan de verbruiker en overheden, die duurzaamheid hoog op de agenda zetten. De kmo staat voor drie grote uitdagingen: duurzaam groeien, een positieve sociale en milieu-impact creëren, veerkrachtig en flexibel blijven. 

Wat is duurzame groei ? De kmo is in staat financieel goede resultaten te tonen gedurende minimum drie opeenvolgende jaren. De mate waarin ze innoveert komt ook in aanmerking om duurzame groei te meten. In welke mate is de kmo in staat de klanten unieke producten en diensten aan te bieden ? revolutionaire marketing programma’s te ontwikkelen ? de meest recente technologie in haar sector te gebruiken ? Innovatieve businessmodellen, producten en diensten geven duurzame financiële sterkte. 

De kmo wil met haar bedrijfsresultaten ook een positieve maatschappelijke impact hebben. Om die impact op het milieu en de maatschappij te meten ontwikkelt de kmo specifieke indicatoren op basis van de Sustainable Development Goals, de betrokkenheid van diverse partijen en de integratie van sociale en milieu overwegingen. 

De kmo heeft aanpassingsvermogen als ze terug veert bij tegenspoed. Ze gebruikt hiervoor financiële reserves, niet-financiële middelen en een positieve ingesteldheid. En antwoordt ze snel op de veranderde vraag van de klant, reageert ze op de lancering van nieuwe producten en diensten, vindt ze haar eigen producten, diensten, processen opnieuw uit om een betere plaats op de markt te veroveren ? Dan is ze wendbaar.

 

Drijvers voor toekomstbestendigheid.

Het onderzoek van het WEF (2021)  toont dat er drie drijvers zijn voor toekomstbestendigheid: de oriëntatie, de flexibiliteit van het business model en de professionele netwerken. 

De eerste van de drie drijvers is de oriëntatie. Die verwijst naar de cultuur of de stijl van de onderneming. Het is de manier waarop de kmo de talrijke beslissingen die het neemt, benadert en behandelt. De mate waarin de medewerkers zelf beslissingen nemen (autonomie), de mate waarin de kmo zich competitief opstelt, risico’s neemt, proactief op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten, nieuwe ideeën steunt en ermee experimenteert. 

De kmo kan de flexibiliteit van het businessmodel op verschillende manier realiseren. Door haar strategie bij te sturen op basis van nieuwe informatie, die van veranderingen uit de externe en de interne omgeving komt. Of door bestaande middelen anders te gebruiken, voor andere doelstellingen dan die oorspronkelijk bedoeld waren. Of door de waardeketen te hertekenen om bijvoorbeeld de productie te versnellen. 

Tenslotte spelen de professionele netwerken een belangrijke rol. Het zijn de formele en informele relaties, waarbij de leden elkaars inspanningen steunen om de effectiviteit van hun activiteiten te vergroten. Die netwerken zijn best zo divers en waardevol mogelijk. Ze zijn verschillend en geven gemakkelijk toegang tot nieuwe informatie en ondersteuning.

 

Het begrip toekomstbestendigheid ontleed.

Het begrip toekomstbestendigheid ontleden in drie kernkenmerken en drie drijvers geeft een groot voordeel. De kmo kan de hefbomen identificeren, die haar helpen om haar kansen op duurzaam succes te vergroten en een positieve impact te hebben op de toekomst. 

Referentie

Future Readiness of SMEs: Mobilizing the SME Sector to Drive Widespread Sustainability and Prosperity. White paper november, 2021. WEF in collaboration with the University of Cambridge, the National University of Singapore and Entrepreneur 's Organization.